[album cover art] Gurun Gurun – Kon B

Kon B
by

label:


release date:

1Atarashii hi4:09
2Aoi2:39
3Itsuka no Hoshi / Hia3:57
4Shizumeru / Kiikii5:40
5Koe / Sukuu7:24
6Mado3:59
7Tsuki ni te5:36
8Beda Folten Supasuta7:43